Verkeersongeval

Iedereen neemt deel aan het verkeer. Of dit nou als een bestuurder van een auto is of als fietser, voetganger of passagier in het openbaar vervoer, hiermee lopen wij het risico betrokken te raken bij een ongeval. Dagelijks vinden er tal van ongelukken plaats. In veel gevallen kunt u de schade verhalen op de aansprakelijke partij.

Bewijs

Indien betrokken partijen na het ongeval samen een aanrijdingsformulier invullen en ondertekenen, staat de toedracht vast. Indien dit niet gebeurt – omdat het slachtoffer bijvoorbeeld meteen met de ambulance naar het ziekenhuis wordt overgebracht óf omdat partijen het niet met elkaar eens worden – kan het soms lastig zijn om de aansprakelijkheid erkend te krijgen. Als slachtoffer ben je in dat geval afhankelijk van andere documenten waarmee de toedracht kan komen vast te staan. Hierbij kan worden gedacht aan verklaringen van getuigen of aan een proces-verbaal.

SVI-verzekering

Indien u een schadeverzekering inzittenden (SVI-verzekering) hebt afgesloten, wordt uw letselschade zelfs vergoed indien u zelf (gedeeltelijk) schuldig bent aan het ontstaan van het ongeval.

Van der Pols Letselschade is gespecialiseerd in verkeersrecht en bewijsposities. Laat uw belangen daarom door ons kantoor behartigen.

 

Open chat