Letselschade bij bedrijfsongevallen

Heeft u een bedrijfsongeval gehad? Dan kunt u misschien uw werkgever aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen voor materiële en immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan gemist loon of medische kosten. Uw werkgever is namelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Hoe werkt het precies

Is mijn werkgever aansprakelijk voor mijn letselschade?

Werkgevers hebben een zorgplicht. Zij dienen te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit betekent dat uw werkgever er in ieder geval voor moet zorgen dat lokalen, werktuigen en gereedschappen erop zijn ingericht en worden onderhouden om te voorkomen dat u schade lijdt. Ook moet uw werkgever voldoende (veiligheids-)instructies geven en daarop toezicht houden.

Als uw werkgever hier niet aan heeft voldaan en u door een bedrijfsongeval letselschade heeft opgelopen, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. Dit is bijvoorbeeld wanneer u van een ladder valt, een ongeluk krijgt met een machine of uitglijdt door een gladde vloer. Krijgt u een ongeluk tijdens een werk gerelateerde activiteit, zoals tijdens een cursus of bedrijfsuitje, dan valt dit ook onder de zorgplicht van uw werkgever. 

 Let op: uw werkgever is niet aansprakelijk voor uw letselschade wanneer blijkt dat u zich bewust roekeloos heeft gedragen.
Doorrijden na aanrijding

Arbeidsinspectie

In geval van een ziekenhuisopname of in geval van blijvend letsel of overlijden dient de werkgever de arbeidsinspectie in te schakelen zodat er een onderzoek naar het ongeval kan plaatsvinden. Indien in een rapportage van de arbeidsinspectie staat dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt, dan zal de aansprakelijkheid aan de zijde van de werkgever bijna altijd erkend worden. Indien de arbeidsinspecteur geen onregelmatigheden vaststelt, betekent dit niet meteen dat uw letselschade niet kan worden verhaald. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In sommige gevallen is het noteren van de gegevens van de wederpartij niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het ongeval zo ernstig is dat het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. In zo’n geval kunnen getuigenverklaringen, een proces-verbaal en/of de beoordeling van een medisch specialist als bewijs dienen.

Werkgever vaak verzekerd

Natuurlijk is het spannend om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Dit kan de band met uw werkgever beïnvloeden. Toch is deze vrees niet helemaal gegrond; het gros van de werkgevers is namelijk goed verzekerd. De afwikkeling van de letselschadekwestie kan daarom vaak buiten de werkgever om plaatsvinden.

Juridische hulp bij een bedrijfssongeval

Heeft u een bedrijfsongeval gehad? Van der Pols Letselschade helpt u graag met het vaststellen van schadeposten, het berekenen van de hoogte van de schade en het indienen van een schadeclaim.

  vdpl

  Van der Pols Letselschade in Rotterdam is een jong, dynamisch en modern letselschadekantoor met korte communicatielijnen en veel persoonlijk contact.

  VDPL gelooft in een persoonlijke aanpak en luistert naar uw verhaal om te begrijpen wat u nodig heeft.

  Adres

  Strevelsweg 700
  Unit 303 – G8899
  3083 AS Rotterdam

  Telefoon

  <ahref=”tel:00316-10497952>06 10 49 79 52

  E-mail

  info@vdpl.nl