Overig

Er zijn veel andere situaties denkbaar waarbij u letsel kunt oplopen. In bepaalde gevallen kunt u de schade verhalen op een ander terwijl diegene geen schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval. Dit heet de zogenaamde ‘kwalitatieve’ aansprakelijkheid.

Zo kan:

  • de bezitter van een dier worden aangesproken voor de schade die het dier heeft toegebracht;
  • de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld vanwege een gebrek aan de weg;
  • de bezitter van een opstal worden aangesproken indien het opstal niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld;
  • de fabrikant aansprakelijk worden gesteld indien iemand schade oploopt door een gebrekkig product.

Bent u slachtoffer geworden in één van de hierboven beschreven situaties? Of is niet meteen duidelijk of uw letselschade verhaalbaar is? Neem dan contact met ons op.

Open chat