Ik ben werkgever

Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt, dan kan dit vervelende gevolgen voor u hebben. Naast het feit dat u vervanging moet zoeken, dient u op basis van het arbeidsrecht het loon van uw werknemer (gedeeltelijk) door te betalen. Dit kan wel 24 maanden duren. Naast het doorbetalen van loon maakt u kosten voor inschakeling van de bedrijfsarts, voor de eventuele aanpassing van de werkplek van de arbeidsongeschikte werknemer en mogelijk voor een revalidatietraject.

Nettoloon en re-integratiekosten

Indien een derde aansprakelijk is voor het ongeval waarvoor uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt, kunt u als werkgever op basis van artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek het door u aan de werknemer doorbetaalde nettoloon alsmede de door u gemaakte re-integratiekosten vorderen bij de aansprakelijke partij.

Van der Pols Letselschade kan dit voor u doen.

Ook persoonlijke schade? Dan geen kosten voor u als werkgever

Indien de persoonlijke schade van uw werknemer nog niet bij Van der Pols Letselschade in behandeling is en u brengt deze zaak ook aan, dan is onze dienstverlening voor zowel u als werkgever als voor uw werknemer kosteloos.