Bedrijfsongeval

Heeft u een ongeval op het werk gehad of hebt u tijdens een dienstreis letsel opgelopen? In die gevallen kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen. In veel gevallen zal een werkgever aansprakelijk zijn voor de schade die u tijdens uw werkzaamheden lijdt.

Twee soorten werkgevers

Het kan zijn dat u twee werkgevers hebt: een uitlenend bedrijf (een uitzend- of detacheringsbureau) en een inlenend bedrijf (het bedrijf waarvoor u de werkzaamheden feitelijk verricht). De eerste noemt men de ‘formele’ werkgever, de tweede noemt men de ‘materiële’ werkgever. Beide werkgevers kunnen bij een bedrijfsongeval worden aangesproken.

Arbeidsinspectie

In geval van een ziekenhuisopname of in geval van blijvend letsel of overlijden dient de werkgever de arbeidsinspectie in te schakelen zodat er een onderzoek naar het gebeurde kan plaatsvinden. Indien in een rapportage van de arbeidsinspectie staat dat de werkgever een verwijt kan worden gemaakt, dan zal de aansprakelijkheid aan de zijde van de werkgever bijna altijd erkend worden. Indien de arbeidsinspecteur geen onregelmatigheden vaststelt, betekent dit niet meteen dat uw letselschade niet kan worden verhaald. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Werkgever vaak verzekerd

Natuurlijk is het spannend om uw werkgever aansprakelijk te stellen want wellicht beïnvloedt dat de band met de werkgever. Toch is deze vrees niet helemaal gegrond aangezien het gros van de werkgevers goed verzekerd is. De afwikkeling van de letselschadekwestie kan daarom vaak buiten de werkgever om plaatsvinden.

Open chat